Pompy śmigłowe

Przy dużych natężeniach przepływu; z opcjonalnie chronioną przed wzorami użytkowymi komorą wlotową

50 Hz

Pompy śmigłowe - Pompy śmigłowe

Zatapialne pompy śmigłowe

Przyłącze ciśnieniowe
DN 600 / DN 700 / DN 900 / DN 1000

Maks. wysokość tłoczenia
1,0 - 6,0 m

Maks. wydajność pompy
1160 - 8290 l/s

Moc silnika na wejściu P1
37,1 - 107,5 kW

Moc silnika na wejściu P2
33,0 - 100,0 kW

Oroty
730 / 1450 obr/min

Częstotliwość zasilania wynosi 50 Hz jednolicie w całej UE.
W innych częściach świata, takich jak w Ameryce Północnej, Brazylii, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej 60 Hz.

Pompy HOMA są dostępne dla obu zakresów częstotliwości. Wybór pompy dla zakresu częstotliwości stosowanego w instalacji musi być odpowiednio wykonane. Możemy pomóc w wyborze odpowiedniej pompy.


Wybierz: 50 Hz

Wybierz: 60 Hz

Częstotliwość

50 Hz