Łącznik pływakowy


Łącznik pływakowy jest elementem sterującym do automatycznego sterowania pracą pompy. Zapewnia on możliwość włączania i wyłączania pompy przy regulowanym poziomie wody. Łączniki pływakowe są stosowane przede wszystkim do pomp zatapialnych w instalacjach odwadniających w celu zapewnienia stale kontrolowanego poziomu wody. Służą one do wykrywania poziomu zatoru cieczy w zbiorniku.