Siła Coriolisa

nazywana również siłą bezwładnościową


Siła Coriolisa nazywana jest również siłą bezwładności. Działa ona na ciała poruszające się w układach obrotowych (takich jak wirnik pompy). Jest to podstawa działania pomp – oddziałuje ona prostopadle do osi obrotu ciała, a w tym przypadku – do kierunku poruszania się pompowanej wody.