Ochrona danych


Firma HOMA Pumpenfabrik GmbH cieszy się, że odwiedzają Państwo nasze strony internetowe. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważną kwestią. Dlatego poniżej opisujemy, jakie dane będziemy wykorzystywać podczas Państwa wizyty na stronie oraz w jakich celach to robimy. W razie pytań związanych z traktowaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych.

Stały rozwój technologiczny, modyfikacje naszych usług lub zmiany przepisów prawnych czy też innego rodzaju okoliczności mogą powodować konieczność odpowiedniego dostosowania naszej Polityki Prywatności. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian w dowolnym momencie. Prosimy też, by systematycznie sprawdzali Państwo uaktualniane wersje.

Poniżej przedstawiamy informacje związane z gromadzeniem danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelakie dane, odnoszące się do Państwa osoby, np. nazwisko i imię, adres pocztowy, adresy e-mail oraz aktywność w internecie. Wdrożyliśmy szeroko zakrojone zabezpieczenia techniczne i operacyjne, które chronią Państwa dane przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób niepowołanych. Nasze procedury bezpieczeństwa są systematycznie sprawdzane i dostosowywane do najnowszego stanu technologii.

Administrator

Administratorem w myśl art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest firma HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestraße 1, 53819 Neunkirchen-Seelscheid.

Kontakt z inspektorem ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Maximilian Mertin
E-mail: datenschutz[at]homa-pumpen.de

c/o intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg

Państwa prawa

W zakresie dotyczących Państwa danych osobowych mają Państwo względem nas następujące prawa:

Prawa ogólne

Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie opiera się na pozyskanej od Państwa zgodzie, mają Państwo prawo do jej wycofania ze skutkiem na przyszłość.

Prawa w zakresie przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu

Zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO mają Państwo prawo do tego, by z powodów związanych z wyjątkową sytuacją w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ). Dotyczy to również profilowania opierającego się o te postanowienia. W przypadku sprzeciwu z Państwa strony, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych, które Państwa dotyczą, chyba że można wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub gdy przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawa w zakresie marketingu bezpośredniego

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na cele marketingu bezpośredniego, wówczas zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, na potrzeby takiego marketingu Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim związane jest ono z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu na cele bezpośredniego marketingu, wówczas nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych na te cele.

Prawo wniesienia skargi w organie nadzorczym

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas dotyczących Państwa danych osobowych we właściwym organie nadzorczym ds. ochrony danych.

Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

Jeśli korzystają Państwo z naszej strony wyłącznie w celach informacyjnych, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przekazywane przez Państwa przeglądarkę do naszych serwerów. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są dla nas niezbędne techniczne w celu wyświetlania naszej strony oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Za podstawę prawną służy tu art. 6 ust. 1 f) RODO. Uzasadniony prawnie interes polega na utrzymaniu i bezpiecznym wykonywaniu naszych usług.

 • adres IP,
 • data i godzina zapytania,
 • różnica czasowa względem Greenwich Mean Time (GMT),
 • treść żądania (konkretna strona),
 • status dostępu/kod statusu HTTP,
 • przesyłana ilość danych,
 • strony internetowe, które otwierane są przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony,
 • strony internetowe, z których system użytkownika dostaje się na nasze strony internetowe,
 • przeglądarka,
 • system operacyjny i jego interfejs,
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Nawiązanie kontaktu przez e-mail lub formularz kontaktowy

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane (adres e-mail, ewent. imię i nazwisko oraz numer telefonu) zostaną przez nas zachowane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Jeśli prosimy o wpisanie w naszym formularzu kontaktowym informacji, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu, zawsze zaznaczamy je jako opcjonalne. Dane te służą nam do konkretyzacji Państwa zapytania oraz do usprawnienia procesu przetwarzania Państwa zapytania. Informacje te są podawane wyłącznie dobrowolnie i za Państwa zgodą, zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO. Jeżeli dotyczy to informacji o kanałach komunikacji (np. adres e-mail, numer telefonu), wyrażają Państwo również zgodę na skontaktowanie się z Państwem za pośrednictwem tego kanału komunikacji w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie. Zgodę tę mogą Państwo oczywiście odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Dane pozyskane w związku z powyższym usuwamy, gdy ich przechowywanie przestaje być konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi dot. ich przechowywania.

Newsletter

Informacje ogólne

Po udzieleniu przez Państwa zgody wg art. 6 ust. 1 a) RODO mogą subskrybować Państwo nasz newsletter informujący o aktualnych ofertach. 

Subskrypcja naszego newslettera oparty jest na tzw. procesie double-opt. Oznacza to, że po zapisaniu się na wskazany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość, w której poprosimy o potwierdzenie, że zamawiają Państwo newsletter. Jeśli nie potwierdzą Państwo subskrypcji w ciągu 24 godzin, Państwa informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca.

Ponadto zapisujemy Państwa zastosowane adresy IP oraz godzinę dokonania subskrypcji i jej potwierdzenia. Celem procedury jest udokumentowanie Państwa zapisu oraz ewent. wyjaśnienie nadużyć dotyczących Państwa danych osobowych.

Obowiązkową informacją związaną z wysyłką newslettera jest jedynie Państwa adres e-mail. Podanie innych, oznaczonych oddzielnie informacji, jest dobrowolne i wykorzystywane jest do nawiązania osobistego kontaktu z Państwem. Po potwierdzeniu zapiszemy Państwa adres e-mail na potrzeby wysyłki newslettera. Za podstawę prawną służy tu art. 6 ust. 1 a RODO.

Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i anulować subskrypcję. Wycofanie zgody następują poprzez kliknięcie odnośnika przesyłanego w każdej wiadomości z newsletterem lub poprzez zwrócenie się do wskazanego powyżej inspektora ochrony danych.

Newsletter Tracking

Informujemy, że wysyłka newslettera związana jest z analizą Państwa aktywności w sieci. Na potrzeby tej analizy wysyłane wiadomości e-mail zawierają tak zwane web beacons lub piksele śledzące zapisane na naszej stronie internetowej. Powyższe dane i web beacons łączymy z Państwa adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem na potrzeby analizy. Odnośniki otrzymane w newsletterze również zawierają ten identyfikator.

Dane są gromadzone wyłącznie pod pseudonimem, w związku z czym identyfikatory nie są powiązane z innymi danymi osobowymi – wykluczone jest więc bezpośrednie powiązanie z konkretną osobą.

Informacje są przechowywane tak długo, jak długo subskrybują Państwo newsletter. Po anulowaniu subskrypcji dane zostaną usunięte w ciągu 7 dni. 

Śledzenie nie jest możliwe również wtedy, gdy domyślnie wyłączyli Państwo wyświetlanie obrazów w programie pocztowym. W takim przypadku newsletter nie będzie wyświetlany w całości i mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji. Jeśli obrazy są wyświetlane ręcznie, powyższe śledzenie odbywa się.

Newslettery wysyłane są za pośrednictwem Newsletter2Go GmbH

Wysyłka newsletterów odbywa się za pośrednictwem firmy mailingowej Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Niemcy. Polityka Prywatności tej firmy dostępna jest pod adresem: www.newsletter2go.de/datenschutz/ . Firma mailingowa została zaangażowana zgodnie z naszymi uzasadnionymi prawnie interesami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 zd. 1 RODO.

Firma mailingowa może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimowej, tzn. bez przypisania ich do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach statystycznych. Firma ta nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców neslettera do nawiązywania z nimi kontaktu albo do przekazania danych osobom trzecim.

Stosowanie cookies

Podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika są zapisywane  pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa dysku twardym w używanej przeglądarce i przez które określone informacje przesyłane są do miejsca, które ustawiło plik cookie. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera. Służą one do tego, aby oferta internetowa była ogólnie bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

Ta strona używa następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej:

Cookies wykorzystywane tymczasowo

Tego rodzaju cookies usuwane są automatycznie wraz z zamknięciem przeglądarki. Zaliczają się do nich przede wszystkim cookies sesyjne. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać do wspólnej sesji różne żądania Państwa przeglądarki. Umożliwi to rozpoznanie Państwa komputera, gdy ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę internetową. Cookies sesyjne są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Cookies stałe 

Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Blokowanie cookies

Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i odmówić akceptacji np. ciasteczek podmiotów trzecich lub wszystkich ciasteczek. Należy pamiętać, że wówczas korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Podstawy prawne dot. okresu przechowywania

Podstawą prawną dla ewentualnego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 f) RODO w celu uczynienia naszej strony bardziej przyjazną dla użytkownika i umożliwienia analizy zachowań internautów.

Cookies zapisywane są na komputerze użytkownika, a następnie przekazywane na naszą stronę. Dlatego też Państwo jako użytkownik mają pełną kontrolę nad stosowaniem cookies. Zmiana konfiguracji Państwa przeglądarki internetowej umożliwia dezaktywację lub ograniczenie obsługi cookies. Już zapisane cookies można usunąć w dowolnym momencie. Usuwanie może się również odbywać automatycznie.

Integracja usług i treści podmiotów trzecich

W ramach naszej witryny internetowej korzystamy z treści lub ofert usług podmiotów trzecich w celu zintegrowania ich treści i usług, takich jak filmy wideo lub czcionki (zwanych dalej „treściami”). Zakłada to zawsze, że zewnętrzni dostawcy tych treści odbierają adres IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do ich przeglądarki. Do wyświetlania tych treści wymagany jest zatem adres IP. Dokładamy wszelkich starań, aby używać tylko takich treści, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP wyłącznie w celu dostarczania treści. Dostawcy zewnętrzni mogą wykorzystywać tzw. znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, nazywane również web beacon) do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe dostarczają informacji na temat ruchu na stronach z zewnętrznie zintegrowanymi treściami. Informacje pseudonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać między innymi informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin oraz inne informacje dotyczące korzystania z naszej witryny, jak również mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Poniższa prezentacja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich treści, wraz z linkami do ich polityki prywatności, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych, a w niektórych przypadkach już tu wymienionych, możliwości sprzeciwu (tzw. opt-out):

 • Korzystamy z czcionek („Google Fonts”), których dostawcą jest firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka Prywatności: www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Korzystamy z map „Google Maps”, których dostawcą jest firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są gromadzone bez ich zgody (co do zasady w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA. Polityka Prywatności: www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Integrujemy modele 3D poprzez platformę „sketchfab” dostawcy Sketchfab Inc. 1123 Broadway, Ste 501, New York, NY 10010  USA. Polityka prywatności: sketchfab.com/privacy
 • Ponieważ zadowolenie naszych klientów jest dla nas bardzo ważne, oferujemy Państwu możliwość wzięcia udziału w badaniu satysfakcji klienta. Odbywa się to bez odniesienia do Państwa osoby, tj. w anonimowej formie i ma na celu zwrócenie naszej uwagi na obszary, w których powinniśmy się doskonalić. Udział w ankiecie jest dobrowolny. Pod względem technicznym ankieta realizowana jest przez zewnętrznego usługodawcę. Jego Polityka Prywatności dostępna jest tu. Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Analiza strony internetowej

W celu analizy i optymalizacji naszych stron internetowych korzystamy z różnych usług, które zostały opisane poniżej. Możemy na przykład przeanalizować, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę, jakie informacje są najbardziej popularne lub w jaki sposób użytkownicy znajdują witrynę. Zbieramy m.in. dane o tym, z jakiej strony internetowej osoba, której dane dotyczą, odwiedziła witrynę (tzw. referrer), które podstrony witryny były odwiedzane oraz jak często i jak długo dana podstrona była oglądana. Pomaga nam to zaprojektować i udoskonalić naszą ofertę w sposób przyjazny dla użytkownika. Zebrane dane nie są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Gromadzone są dane anonimowe lub co najwyżej pseudonimowe. Za podstawę prawną służy tu art. 6 ust. 1 f) RODO, a konkretnie – optymalizacja witryny internetowej.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W ramach powyższego stosowany jest zestaw funkcji Universal Analytics. Umożliwia to przypisanie danych, sesji i interakcji między wieloma urządzeniami do pseudonimowego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizę aktywności użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics wykorzystuje cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Wygenerowane przez cookies informacje o Państwa aktywności na tej stronie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. W przypadku aktywowania opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie przedtem skrócony przez Google, jeżeli przebywają Państwo w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, a następnie tam skracany. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny aktywności użytkownika na tej stronie internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej i internetu. W w/w zakresie nasz uzasadniony prawnie interes polega na przetwarzaniu danych. Za podstawę prawną przy stosowaniu Google Analytics służy § 15 ust. 3 TMG (niem. ustawy o mediach elektronicznych) lub art. 6 ust. 1 f) RODO. Uzasadniony prawnie interes stanowią przy tym informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, nazwami użytkowników (np. identyfikatorem użytkownika) lub identyfikatorami reklam są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Dane, których okres przechowywania upłynął, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków wykorzystywania i ochrony danych można znaleźć pod poniższymi linkami: https://www.google.com/analytics/terms/de.html oraz https://policies.google.com/?hl=de 

Mogą Państwo zrezygnować z obsługi cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Pliki cookie opt-out uniemożliwiają przyszłe zbieranie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej. Aby uniemożliwić firmie Universal Analytics zbieranie danych między różnymi urządzeniami, należy wyłączyć opt-out we wszystkich używanych systemach. Jeśli klikną Państwo tutaj, zostanie ustawiony plik cookie opt-out: Wyłączenie Google Analytics.

Przekazywanie danych

Zasadniczo nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, lub przekazanie danych jest konieczne do wykonania stosunku umownego, lub wyrazili Państwo wcześniej wyraźną zgodę na przekazanie Państwa danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy szeroko zakrojone zabezpieczenia techniczne i operacyjne, które chronią Państwa dane przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób niepowołanych. Nasze procedury bezpieczeństwa są systematycznie sprawdzane i dostosowywane do aktualnego stanu technologii.

Okres przechowywania

Jeżeli powyżej nie wskazano inaczej, dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy cel ich przechowywania stanie się nieaktualny. Przechowywanie danych poza w/w sytuacją jest możliwe wtedy, gdy zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega administrator. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również wtedy, gdy upłynie okres przechowywania wskazany we wspomnianych normach.

 

Stan na maj 2018 r.