Abrazja

mechaniczne ścieranie się elementów pompy pod wpływem ciał stałych


Abrazja oznacza mechaniczne ścieranie się elementów pompy wskutek działania ciał stałych zawartych w tłoczonym medium. Abrazja może mieć różny stopień nasilenia w zależności od wielkości ciał stałych, ostrości ich krawędzi, stosunku twardości do gęstości oraz koncentracji cząsteczek w medium.  

Najczęstszą przyczyną abrazji jest piasek.