Chłodzenie silnika

do pracy w przypadku montażu na sucho


Dzięki chłodzeniu silnika, pompy z zatapialnym silnikiem mogą być również eksploatowane na sucho. Ze względu na różnice ciśnień powstające w komorze pompy, część medium podlega wymuszonemu prowadzeniu wokół silnika.