Prześwit sferyczny


W technice pompowej prześwit sferyczny oznacza zazwyczaj możliwość swobodnego przejścia kuli. Pojęcie to opisuje maksymalną średnicę ciał stałych, które mogą przepływać przez wirnik lub komorę pompy.