Optymalna sieć

Współpraca i certyfikaty


Budowanie sieci, tworzenie synergii i skuteczne wspólne działanie. HOMA opiera się na wyselekcjonowanej współpracy z silnymi partnerami w celu wspólnego osiągnięcia lepszej jakości.

Tutaj znajdą Państwo przegląd i wszystkie informacje na temat naszych strategicznych partnerstw, naszego członkostwa w stowarzyszeniach i otrzymanych certyfikatów.

Partnerzy

Wspólne ku wyższej jakości


Stowarzyszenie DWA

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (Niemieckie Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej, Ścieków i Odpadów) jest stowarzyszeniem branżowo-techniczno-naukowym, zrzeszającym wielu ekspertów i decydentów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z gmin, uniwersytetów, biur inżynieryjnych, urzędów i przedsiębiorstw. DWA opracowuje standardy techniczne, uczestniczy w pracach normalizacyjnych, wspiera badania naukowe, promuje edukację i szkolenia oraz doradza polityce, nauce i biznesowi. fördert die Aus- und Weiterbildung und berät Politik, Wissenschaft und Wirtschaft.

DWA-strona-internetowa

Federacja VDMA

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (Niemiecka Federacja Inżynierów) reprezentuje ponad 3,2 tyś. przede wszystkim średnich przedsiębiorstw z branży dóbr inwestycyjnych. Tym samym jest ona największym stowarzyszeniem przemysłowym w Europie. VDMA reprezentuje wspólne ekonomiczne, techniczne i naukowe interesy inżynierii mechanicznej, zwłaszcza wobec władz krajowych i międzynarodowych oraz środowisk biznesowych. Federacja organizuje również specjalistyczne konferencje i seminaria.


VDMA-strona-internetowa

Certyfikacje

Wspólne ku wyższej jakości


ISO 9001:2015

W celu zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości produktów i procesów nasz system zarządzania jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2008. Odpowiedni certyfikat można znaleźć tutaj:

ISO 9001 HOMA Pumpenfabrik GmbH 


ATEX

Ponadto nasze produkty w wersji przeciwwybuchowej posiadają certyfikat zgodności z ATEX. Chętnie prześlemy Państwu na życzenie odpowiednie certyfikaty produktów. W tym celu prosimy o kontakt z działem sprzedaży firmy HOMA.