Objętość przepływu / przepływ

opisuje ilość czynnika przepływającego przez pompę


W technice pompowej pojęcie objętości przepływu / przepływu oznacza ilość czynnika przepływającego przez pompę. Wielkość ta wskazuje, jaka objętość medium w danym okresie czasu jest transportowana przez stały przekrój poprzeczny (np. m3/h lub l/s).