Pompa ściekowa

do wody zanieczyszczonej zawierającej często gruboziarniste ciała stałe.


Pompa do ścieków (również pompa do wody zanieczyszczonej) umożliwia tłoczenie brudnej wody zawierającej często gruboziarniste ciała stałe. Mogą być one pochodzenia organicznego, nieorganicznego lub mineralnego. Wśród pomp do ścieków są zazwyczaj wyróżnia się zwykle pompy przemysłowe (do usuwania wody czynnej chemicznie lub zawierającej abrazyjne cząstki) i pompy komunalne (do usuwania lub czyszczenia wody deszczowej, szlamu, fekaliów). Pompy mogą być instalowane zarówno na sucho, jak i na mokro.