Zarząd

Międzynarodowa pozycja firmy HOMA


W ostatnich latach wielkość produkcji stale wzrastała. Oczekujemy dalszego stabilnego wzrostu. I dlatego właśnie inwestujemy w przyszłość. Po ostatnim powiększeniu zakładu w 2013 r., obejmującym budowę nowoczesnego i zaawansowanego basenu testowego, w roku 2020 zakończono największą rozbudowę produkcji w dotychczasowej historii firmy.

W tym samym roku Hans Hoffmann przejął zarządzanie firmą w trzecim pokoleniu. Obok niego od marca 2021 r. funkcję drugiego dyrektora zarządzającego pełni Hans Joachim Rabe. Celem nowego kierownictwa jest między innymi silniejsze pozycjonowanie marki HOMA na rynku międzynarodowym jako producenta wysokiej jakości wyrobów z Niemiec.

Dyrektor zarządzający

 

Hans Hoffmann

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie ekonomii, finansów i marketingu na Uniwersytecie w Kolonii, przez kolejne dwadzieścia lat pełnił obowiązki na różnych stanowiskach kierowniczych w znanych instytucjach finansowych, takich jak Klarna Bank AB i Trustly Group AB. Hans Hoffmann jest dyrektorem zarządzającym firmy HOMA od 2020 roku.

Dyrektor zarządzający

 

Hans Joachim Rabe

Z wykształcenia monter maszyn i inżynier dyplomowany, przez 20 lat pracował na różnych stanowiskach w przemyśle tworzyw sztucznych, w tym jako starszy projektant i konstruktor. Następnie przez sześć lat pełnił funkcję kierownika działu w średniej wielkości firmie produkującej maszyny dla przemysłu drzewnego. Hans Joachim Rabe jest od marca 2021 roku drugim dyrektorem zarządzającym HOMA.