Pompa do nawadniania


Pompy te są najczęściej stosowane do nawadniania pól itp. W zależności od obszaru wysokość tłoczenia może wynosić od 1 do 100 metrów. Większe wysokości wymagane są przede wszystkim do nawadniania gruntu. Natężenie przepływu zależy w dużej mierze od czynników środowiskowych i obszaru, który ma być nawadniany, ale zasadniczo może wynosić około 2 l/s na hektar.