Technika instalacyjna

Niezależnie od rodzaju wody:
jakościowe produkty HOMA do techniki instalacyjnej

Duży wybór pomp HOMA z silnikami zatapialnymi oraz agregatów podnoszących pozwala na znalezienie optymalnego rozwiązania do usuwania wody czystej, zanieczyszczonej i ścieków – zarówno w sektorze prywatnym, jak i handlowym czy przemysłowym. Bez względu na to, czy do stacjonarnego czy mobilnego odwadniania piwnic, w pomieszczeniach sanitarnych, w sytuacjach awaryjnych w przypadku zalania, do utrzymania suchego gruntu na placach budowy, w rowach czy w szybach – w firmie HOMA zawsze znajdą Państwo odpowiedni produkt. Jeśli chodzi o odprowadzanie wody oraz jej doprowadzanie: HOMA dostarcza zarówno pojedyncze pompy, jak również indywidualne kompleksowe rozwiązania wyposażone w najnowszą technikę.​​​​​

Technika instalacyjna

50 Hz zakres


Pompy do ścieków (7)

Pompy zatapialne do wody ściekowej i odchodów, również zawierające duże cząstki stałe i zawartość włókna

 

Pompy do ścieków systemem tnącym (3)

Pompy zatapialne z jednostką tnącą do ścieków i odchodów

 

Pompy do wody brudnej (17)

Pompy zatapialne do odwadniania czystej i zanieczyszczonej wody użytkowej

 

Pompy wody zanieczyszczonej do abrazyjnych mediów (8)

Pompy zatapialne do ścieków domowych z elementami ściernymi, takimi jak piasek

 

Zestaw na wypadek zalania (2)

Kompletny zestaw do użytku awaryjnego w przypadku zalania

 

Wielostopniowe pompy do studni głębinowych (1)

Wysokociśnieniowe pompy zatapialne do zasilania wodą nawet z wąskich otworów wiertniczych

 

Pompy do wody zanieczyszczonej zawierającej substancje czynne chemicznie (6)

Pompy zatapialne do zanieczyszczonych chemicznie ścieków roztworami alkalicznymi lub solami

 

Pompy do wody zanieczyszczonej ze stali szlachetnej (3)

Pompy zatapialne do lekko korozyjnych i zanieczyszczonych chemicznie ścieków

 

Kompaktowe studzienki do pomp (1)

Gotowe do podłączenia plastikowe wały ściekowe do pomp zatapialnych

 

Agregaty podnoszące do wody zanieczyszczonej zawierającej chemikalia (2)

Urządzenia podnoszące i podnośniki do zanieczyszczonych chemicznie ścieków z gospodarstw domowych

 

Agregat podnoszący do wody zanieczyszczonej (6)

Podnoszenie i małe podnośniki z podnoszonym zbiornikiem na ścieki domowe

 

Przepompownie ścieków zawierających fekalia (11)

Podnośniki i małe jednostki podnoszące, częściowo wyposażone w zespół tnący do odprowadzania ścieków

 

Samozasysające pompy i zestawy hydroforowe (2)

Uniwersalne pompy do szerokiego zakresu zastosowań w domu i ogrodzie

 

Urządzenia sterujące i sterowniki pomp (10)

Urządzenia zabezpieczające przed przegrzaniem, alarmami, kontrolą poziomu i monitoringiem

 

Częstotliwość zasilania wynosi 50 Hz jednolicie w całej UE.
W innych częściach świata, takich jak w Ameryce Północnej, Brazylii, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej 60 Hz.

Pompy HOMA są dostępne dla obu zakresów częstotliwości. Wybór pompy dla zakresu częstotliwości stosowanego w instalacji musi być odpowiednio wykonane. Możemy pomóc w wyborze odpowiedniej pompy.


Wybierz: 50 Hz

Wybierz: 60 Hz

Częstotliwość

50 Hz