Agregaty podnoszące

do wody zanieczyszczonej oraz ścieków z fekaliami i bez fekaliów


Agregaty podnoszące są wymagane w przypadku, gdy ścieki lub zanieczyszczona woda gromadzą się w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu cofki (zalewania) lub w miejscach, gdzie nie ma wystarczającego nachylenia do najbliższej studzienki wody zanieczyszczonej/rury kanalizacyjnej. Dzięki temu doskonale nadają się one również do wyposażenia dodatkowej łazienki, toalety gościnnej lub pomieszczenia gospodarczego. Ponadto firma HOMA oferuje odpowiednie rozwiązanie do usuwania kondensatu lub solanki z kotłów kondensacyjnych i instalacji do zmiękczania wody.

(1) San.iQ one/ Saniquick 1A  (2) San.iQ plus  (3) Saniquick UF/ UFT

(4) Condistar H76 K  (5) Solestar/ San.iQ plus CH (6) San.iQ cut/ San.iQ cut V/  Sanifox/ SanifluxV  (7) Sanistar

Agregaty podnoszące do fekaliów

Agregaty podnoszące do ścieków zawierających fekalia zgodnie z DIN EN 12050-1 podlegają ścisłym wymaganiom technicznym i nie dotyczą ich ograniczenia w zakresie stosowania i zakresu użytkowania (w przeciwieństwie do agregatów podnoszących „do ograniczonego użytkowania” zgodnie z DIN EN 12050-3). Wyposażone są one w zbiornik, który musi mieć pojemność użytkową co najmniej 20 litrów. Ponieważ zbiornik jest zdefiniowany zgodnie z normą jako przestrzeń zabezpieczona przed wybuchem, wszystkie połączenia i elementy elektryczne znajdują się poza nim. Otwarte zbiorniki lub studzienki ściekowe są niedozwolone w budynkach. 

Serie HOMA: Sanistar, Sanistar C, Sanistar PLUS, Saniboy G, Sanimaster G

Agregaty podnoszące do wody zanieczyszczonej

Poza obszarem zastosowania dla ścieków zawierających fekalia agregaty podnoszące, które są zgodne z normą DIN EN 12050-2, nie podlegają żadnym innym ograniczeniom. 

Serie HOMA: San.iQ plus, Saniquick UF/ Saniquick UFT

Małe agregaty podnoszące

Agregaty podnoszące o ograniczonym zastosowaniu (znane również jako małe agregaty podnoszące lub agregaty pompujące do WC) umożliwiają stworzenie drugiej łazienki, toalety gościnnej lub pomieszczenia gospodarczego w strefach poniżej poziomu cofki kanalizacji lub w pomieszczeniach bez położonego blisko przewodu kanalizacyjnego. Usuwają one zanieczyszczoną wodę oraz ścieki zawierające fekalia. 

Serie HOMA: San.iQ one, Saniquick 1A, San.iQ cut, Sanifox, Sanipower

Agregaty podnoszące jako zabezpieczenie przed zalewaniem

W przypadku przeciążenia publicznej sieci kanalizacyjnej i wypełnieniu jej do poziomu cofki (np. w wyniku powodzi lub silnych opadów deszczu), wszystkie przewody przyłączeniowe podłączone poniżej poziomu cofki również wypełniają się wodą. Bez odpowiedniego zabezpieczenia przed zalaniem wszystkie jednostki sanitarne położone poniżej poziomu cofki będą wybijać i zalewać pomieszczenia do poziomu cofki. Norma DIN EN 12056-4 zawiera ogólnoeuropejskie zalecenia dotyczące instalacji agregatów podnoszących do ścieków z tzw. pętlą cofkową, zabezpieczającą przed zalaniem, jeśli liczba użytkowników nie jest mała, jeśli użytkownicy nie mają do dyspozycji toalety powyżej pętli i jeśli pomieszczenia, które są obsługiwane przez agregat podnoszący do ścieków nie mają drugorzędnego znaczenia (definicja „znaczenie drugorzędne” wg DIN EN 12056-1 „jeśli nie ma znaczenia, że pomieszczenie zostanie zalane”).