Zestaw na wypadek zalania

Kompletny zestaw do użytku awaryjnego w przypadku zalania

50 Hz

Zestaw na wypadek zalania - Zestaw awaryjny na wypadek zalania

Prześwit sferyczny
20 mm

Przyłącze ciśnieniowe
G1 1/4 / złącze C

Maks. wysokość tłoczenia
10,5 m

Maks. wydajność pompy
12,5 m³/h

Moc silnika na wejściu P1
0,63 kW

Moc silnika na wejściu P2
0,38 kW

Częstotliwość zasilania wynosi 50 Hz jednolicie w całej UE.
W innych częściach świata, takich jak w Ameryce Północnej, Brazylii, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej 60 Hz.

Pompy HOMA są dostępne dla obu zakresów częstotliwości. Wybór pompy dla zakresu częstotliwości stosowanego w instalacji musi być odpowiednio wykonane. Możemy pomóc w wyborze odpowiedniej pompy.


Wybierz: 50 Hz

Wybierz: 60 Hz

Częstotliwość

50 Hz