Wielostopniowe pompy do studni głębinowych

Wysokociśnieniowe pompy zatapialne do zasilania wodą nawet z wąskich otworów wiertniczych

50 Hz

H802 - H818 - Zatapialne pompy wysokociśnieniowe

Wielostopniowe wysokociśnieniowe pompy zatapialne

Prześwit sferyczny
1,0 - 1,5 mm

Przyłącze ciśnieniowe
G1 1/4 / G1

Maks. wysokość tłoczenia
45,0 - 95,0 m

Maks. wydajność pompy
3,3 - 5,7 m³/h

Moc silnika na wejściu P1
0,95 - 2,0 kW

Moc silnika na wejściu P2
0,55 - 1,2 kW

Częstotliwość zasilania wynosi 50 Hz jednolicie w całej UE.
W innych częściach świata, takich jak w Ameryce Północnej, Brazylii, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej 60 Hz.

Pompy HOMA są dostępne dla obu zakresów częstotliwości. Wybór pompy dla zakresu częstotliwości stosowanego w instalacji musi być odpowiednio wykonane. Możemy pomóc w wyborze odpowiedniej pompy.


Wybierz: 50 Hz

Wybierz: 60 Hz

Częstotliwość

50 Hz