Ochrona danych


Informacje ogólne

Firma HOMA Pumpenfabrik GmbH (dalej jako „HOMA“) cieszy się z Państwa odwiedzin na jej stronach. Dane osobowe pobierane są na tych stronach wyłącznie w niezbędnym technicznie zakresie. Poniżej znajdą Państwo informacje o rodzaju, zakresie i celu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje dla całej witryny internetowej firmy HOMA, jednak nie dotyczy stron innych oferentów, do których odnośniki (linki) znaleźć można na naszych stronach.

Dane osobowe

Dane osobowe w rozumieniu niemieckiej ustawy o ochronie danych /Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)/ to pojedyncze informacje dotyczące stosunków osobistych lub materialnych określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej (właściciela danych), np. nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia.

(Anonimowe) pobieranie danych / zgoda / przeznaczenie

W niektórych obszarach naszej strony internetowej istnieje możliwość skontaktowania się z nami (np. formularz kontaktowy, panel do logowania). Jeśli w miejscach tych pojawi się prośba o podanie swoich danych osobowych (np. nazwisko, adres, adres mailowy, dane telekomunikacyjne), wówczas przekazanie tych informacji odbywa się wyłącznie w sposób dobrowolny i za Państwa zgodą. Wprowadzone dane osobowe używamy wyłącznie w celu, w którym dane te zostały przez Państwa przekazane, tzn. np. w celach korespondencyjnych w związku ze złożonym zapytaniem lub realizacją umowy. Bez Państwa wyraźnej zgody dane te nie zostaną wykorzystane w innym celu.

Jeżeli w formularzu pytamy o dane, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu, wówczas wszystkie tego typu pola oznaczone są jako dane opcjonalne. Wprowadzane informacje służą nam do skonkretyzowania Państwa zapytania oraz do sprawniejszej realizacji określonej sprawy. Podanie w/w danych jest dobrowolne i odbywa się za Państwa zgodą. Jeżeli wprowadzane są dane dotyczące kanałów komunikacji (np. adres email, numer telefonu), wówczas wyrażają Państwo również zgodę na ewentualne nawiązanie przez nas kontaktu tą drogą w celu odpowiedzi na poruszoną kwestię.

Zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt na adres: marketing[at]homa-pumpen.de

Rekrutacja

Korespondencja elektroniczna może również posłużyć do składania podań o pracę w naszej firmie. Państwa dane zostaną oczywiście wykorzystane wyłącznie w celu przetworzenia złożonego podania i nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Proszę zwrócić uwagę, że nieszyfrowane wiadomości email nie mogą zostać przesłane w sposób zapewniający ochronę dostępu.

Ankiety wśród klientów

Jako że zadowolenie naszych klientów jest dla nas wyjątkowo ważne, dajemy Państwu możliwość wypowiedzenia się w ramach ankiet badających zadowolenie klientów. Badania nie są prowadzone w odniesieniu do konkretnej osoby, tzn. odpowiedzi udziela się anonimowo, a ich celem jest skierowanie naszej uwagi na te obszary działalności, w których powinniśmy się jeszcze poprawić. Uczestnictwo w ankiecie jest dobrowolne. Realizacją techniczną ankiety zajmuje się zewnętrzny usługodawca.

Google Analytics

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Google a inspektorem ds. ochrony danych i swobody informacji w Hamburgu. w określonych warunkach możliwe jest takie korzystanie z funkcji Google Analytics, które jest zgodne z ochroną danych osobowych i nie stanowi podstawy do składania zażaleń. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że na naszej stronie internetowej Google Analytics zostało rozszerzone o funkcję maskowania IP „_gat._anonymizeIp“. 

Prosimy również o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi stosowania Google Analytics:

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, tzn. usług analizy stron internetowych Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. pliki „cookies“, tj. pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej z reguły przesyłane są na serwer Google w USA, gdzie następuje ich zapis. Aktywacja funkcji anonimowego IP na tej stronie powoduje, że Google najpierw skraca adres IP w krajach członkowskich UE lub innych państwach członkowskich umowy o współpracy EWG. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP przesyłany jest na serwer Google w USA, gdzie następuje jego skrócenie. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać informacje w celu wykonania analizy korzystania z witryny, w celu sporządzania raportów o aktywności osób odwiedzających stronę internetową oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz z internetu na rzecz operatora strony. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest zapisywany razem z innymi danymi Google. Zapis plików cookie można wyłączyć poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może się ewentualnie okazać, iż niektóre funkcje niniejszej witryny internetowej nie będą dostępne w pełnym zakresie. Ponadto istnieje możliwość zablokowania zapisywania danych generowanych przez plik cookie a dotyczących Państwa sposobu korzystania z naszej strony (również adresu IP) przez Google oraz przetwarzania tych danych przez Google – wystarczy pobrać i zainstalować rozszerzenie do przeglądarki dostępne pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Alternatywnie zapis danych przez Google Analytics można wyłączyć poprzez kliknięcie poniższego linku. Zainstalowany zostanie plik cookie opt out, który zablokuje przyszły zapis Państwa danych w trakcie odwiedzin niniejszej witryny: Wyłączanie Google Analytics. Plik cookie opt out dotyczy tylko tej przeglądarki oraz tylko tej domeny. Po usunięciu plików cookies z tej przeglądarki należy więc ponownie kliknąć w ten link.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout lub https://www.google.de/intl/de/policies/ (ogólne informacje dotyczące Google Analytics i ochrony danych). Dalsze informacje otrzymają Państwo pod adresem www.google.com/privacy/privacy-policy.html.

Bezpieczeństwo danych 

Zapewniamy zaawansowane rozwiązania techniczne i eksploatacyjne, które chronią Państwa dane przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i aktualizowane zgodnie z postępem technicznym.

Pliki cookies 

Stosujemy pliki cookies. Cookies to pliki, które zostają zarchiwizowane na dysku twardym komputera i mają na celu ułatwienie nawigacji. Pozwalają one uniknąć ponownego wprowadzania wszystkich wymaganych danych przy kolejnym korzystaniu ze strony. Pliki cookies pomagają nam dostosować naszą stronę internetową dokładnie do Państwa potrzeb, takich jak język czy ulubione zainteresowania. Jeżeli jednak nie chcą Państwo skorzystać z tych udogodnień, wystarczy po prostu wyłączyć opcję cookies w Państwa przeglądarce. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies automatycznie, ale oferuje też możliwość ich odrzucenia albo pokazuje odpowiedni komunikat przed ich zapisaniem. Szczegółowy opis działania w/w funkcji znajdą Państwo w instrukcji obsługi producenta przeglądarki.

Przekazywanie danych  

W zakresie, w którym nasi zewnętrzni usługodawcy mają dostęp do Państwa danych osobowych, zapewniliśmy poprzez dobór odpowiednich środków prawnych, technicznych i organizacyjnych oraz regularną kontrolę, by usługodawcy ci przestrzegali przepisów prawa ochrony danych osobowych. W w/w przypadku zakres przekazywanych danych ogranicza się wyłącznie do niezbędnego minimum. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim wymaga Państwa jednoznacznej zgody, zwłaszcza w przypadku, gdy podmioty te mają swoje siedziby poza teren obowiązywania prawa UE i EOG. Zgoda ta może zostać wycofana w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Prawa konsumenta 

Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna. Zgodnie z nałożonym na nas ustawą obowiązkiem odpowiemy chętnie na Państwa pisemne pytania, czy i jakie dane osobowe przechowujemy. Powołując się na przepisy niemieckiej ustawy o ochronie danych mogą Państwo również zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych, o ile nie narusza to przepisów prawnych o okresach przechowywania danych. Chętnie udostępnimy Państwu również nasz oficjalny kodeks postępowania, który zawiera informacje wymagane w § 4g ust. 2 w połączeniu z § 4e niemieckiej ustawy o ochronie danych. W tym celu prosimy o kontakt na adres: marketing@homa-pumpen.de

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, należy się zwrócić do naszych specjalistów ds. ochrony danych, którzy są do Państwa dyspozycji w razie pytań, sugestii lub skarg.

Specjalista ds. ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących tematyki ochrony danych nasz zewnętrzny specjalista ds. ochrony danych chętnie na nie odpowie:

Do rąk własnych/poufne
Tim Becker
HOMA Pumpenfabrik GmbH
Industriestr. 1
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Email: datenschutz[at]homa-pumpen.de

Zmiana informacji o ochronie danych

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany i uzupełnienia informacji o ochronie danych. Aktualny stan informacji dot. ochrony danych: czerwiec 2014.