Corioliskracht

wordt ook traagheid genoemd


De Corioliskracht wordt ook wel de traagheidskracht genoemd en werkt op lichamen die bewegen in roterende systemen (zoals in de waaier van een pomp). Het is de basisbouwsteen voor het functioneren van pompen en staat loodrecht op de rotatieas van het lichaam en in dit geval op de bewegingsrichting van het gepompte water.