Moment obrotowy

wielkość fizyczna


Moment obrotowy jest to wielkość fizyczna, która przyspiesza okrągłe ciało (takie jak wirnik pompy) wokół jego osi obrotu. Moment obrotowy (jednostka T) określany jest przez oddziałującą siłę i ramię dźwigni ciała.