Bouwpomp of bouwplaatspomp

voor abrasief afvalwater


Zand- en slibvervuiling op bouwplaatsen vormt een aanzienlijke uitdaging voor bouwpompen die worden gebruikt in ontwateringstoepassingen: Componenten zoals de waaier of de motoras slijten vaak door abrasieve zwevende deeltjes en vuil en moeten daarom regelmatig worden onderhouden; het achteraf vervangen van de componenten kost tijd en geld. Om deze reden zijn bouwplaatspompen ontworpen om een constante prestatie te leveren, zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan schurende vloeistoffen. Om slijtage aan de motor te voorkomen, wordt deze beschermd door een asafdichtring en een dubbelwerkende mechanische afdichting in een oliebad. Bovendien gaat de buitenmantelkoeling oververhitting van de motor tegen.