Beluchter

om onderdruk in het leidingsysteem te voorkomen


Beluchters zijn veelal technische aanbouwdelen die worden gebruikt in afvoersystemen van gebouwen, waarmee een onderdruk in het leidingsysteem moet worden voorkomen. De beluchters laten lucht in het leidingsysteem, dat enerzijds de onderdruk kan compenseren en anderzijds het verwijderen van afdichtend water verhindert.

Bij opvoerinstallaties  moeten beluchters volgens EN12056-1 toegepast worden.