Afdruk


Adres

HOMA Pumpenfabrik GmbH,
Industriestraße 1,
53819 Neunkirchen-Seelscheid
 

Geregistreerd bij de plaatselijke rechtbank van Siegburg HRB 1525

BTW-nr.: DE 811 255 398

Contact

Email: info[at]homa-pumpen.de

Tel: +49 2247 702 0
Fax: +49 2247 702 44

Directeuren

Hans Hoffmann
Michael Sulzbach

Verantwoordelijk voor de media-inhoud

Peter Bock

Afwijzing van aansprakelijkheid: 

1. Inhoud van ons online aanbod

De auteur en andere medewerkers van deze website stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die zij verstrekken altijd van de hoogste kwaliteit is. Desondanks kan de auteur van deze website geen enkele garantie geven met betrekking tot de kwaliteit van deze informatie of dat deze actueel, correct of volledig is.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard in verband met het gebruik of niet-gebruik van de op deze site verstrekte informatie, of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, worden in principe afgewezen, tenzij kan worden aangetoond dat er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn voorwaardelijk en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de tekst of het gehele aanbod tijdelijk of permanent te wijzigen, aan te vullen of te wissen zonder voorafgaande of bijzondere kennisgeving.

2. Links en verwijzingen

De auteur is niet aansprakelijk voor directe of indirecte links op deze website die buiten zijn verantwoordelijkheid vallen. De auteur kan alleen aansprakelijk worden gesteld als kan worden aangetoond dat hij kennis had van de inhoud van de links en het technisch mogelijk was of redelijkerwijs van hem verwacht kon worden om het gebruik ervan te voorkomen in het geval ze illegaal materiaal bevatten. De aansprakelijkheid voor de inhoud van deze pagina's ligt uitsluitend bij de aanbieder van de websites waarnaar in de links wordt verwezen en niet bij degene die slechts via links naar deze websites verwijst. Deze beperking geldt ook voor eventuele vermeldingen van andere partijen in de door de auteur op deze site ter beschikking gestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten.

3. Auteursrecht

De auteur heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat toestemming is verkregen voor het gebruik van alle auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen, geluiden en teksten in alle publicaties op deze website en dat alle andere afbeeldingen, geluiden en teksten door hemzelf zijn gemaakt of vrij van royalty's zijn. Mocht echter een afbeelding, geluid of tekst zonder auteursrechtelijke erkenning zijn gebruikt en het blijkt dat dit item onder het auteursrecht van iemand anders valt, dan is de auteur niet in staat om de auteursrechthebbende van dat specifieke item te identificeren. In het geval van een dergelijke onbedoelde inbreuk op het auteursrecht zal de auteur het inbreukmakende item verwijderen of het voorzien van de relevante auteursrechtelijke erkenning zodra hij op de hoogte is gebracht van het feit.

4. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsverklaring

Deze disclaimer moet worden gezien als onderdeel van het internetaanbod dat rechtstreeks naar deze disclaimer verwijst. Indien een van de in deze tekst gebruikte termen en afzonderlijke formuleringen niet volledig overeenkomen met de geldende wetgeving, blijven de overige voorwaarden hierdoor onaangetast.

In het geval van onduidelijkheden als gevolg van fouten in de vertaling is de Duitse versie van deze disclaimer het wettelijk bindende document.

 

Pictures

Teaser picture - HOMA World Wide - start page:
Teaser picture - Contact - European Branches:
http://www.homa-pumps.com/
http://www.homa-pumps.com/contact/
© iStock.com/Nastco

Header picture - waste water and sewage systems:
Teaser picture - waste water and sewage systems - start page:
http://www.homa-pumps.com/waste-water-and-sewage-systems/
http://www.homa-pumps.com/
© iStock.com/achanwatthana

Background image of the product pictures - waste water and sewage systems:
Background image of the product pictures - drainage domestic waste water disposal:
http://www.homa-pumps.com/waste-water-and-sewage-systems/
http://www.homa-pumps.com/drainage-domestic-waste-water-disposal/
© silvae - Fotolia.com

Header picture - drainage domestic waste water disposal:
Teaser picture - drainage domestic waste water disposal - Start page:
http://www.homa-pumps.com/drainage-domestic-waste-water-disposal/
http://www.homa-pumps.com/
© 3Dmann.eu - Fotolia.com

Motive: Our mission - Company - Where there´s water, there´s HOMA:
http://www.homa-pumps.com/company/
© iStock.com/greenaperture

Motive: Sustainability - Company - Where there´s water, there´s HOMA:
http://www.homa-pumps.com/company/
© iStock.com/Jacob Wackerhausen

Motive: Energy policy - Company - Where there´s water, there´s HOMA:
http://www.homa-pumps.com/company/
© Monsieur Olivier / photocase.de

Motive: The way ahead - Company - Where there´s water, there´s HOMA:
http://www.homa-pumps.com/company/
© Giorgio Pulcini - Fotolia.com

Header picture - Company - References:
http://www.homa-pumps.com/reference/sanistar-lift-pumping-unit-for-public-toilet-facilities/
© iStock.com/Nikada

Header picture - Company - References:
http://www.homa-pumps.com/reference/wastewater-pumps-for-yas-island/
© Mario Hagen - Fotolia.com

Header picture - Company - References:
http://www.homa-pumps.com/reference/homa-cutter-pumps-for-the-panama-canal-expansion/
© iStock.com/jcarillet

Header picture - Company - References:
http://www.homa-pumps.com/reference/robust-high-performance-reliable-homa-pumps-in-qatar/
© moofushi - Fotolia.com

Header picture - Company - References:
http://www.homa-pumps.com/reference/350-pumps-for-the-giant-palm-tree/
© Haider Y. Abdulla - Fotolia.com

Header picture - Company - References:
http://www.homa-pumps.com/reference/new-high-speed-rail-network-in-hong-kong/
© Cozyta - Fotolia.com

Header picture - Events and News:
http://www.homa-pumps.com/events-and-news/
© iStock.com/littlehenrabi

Teaser picture - News and press at Events and news:
http://www.homa-pumps.com/events-and-news/
© iStock.com/seb_ra

Teaser picture - Trade fairs and events at Events and news:
http://www.homa-pumps.com/events-and-news/
© HOMA Pumpenfabrik GmbH

Teaser picture / Picture - News and press - News 16.10.17:
http://www.homa-pumps.com/news-and-press/
http://www.homa-pumps.com/single-view-news/homa-website-relaunch-available-for-mobile-devices/
© artemon91 - Fotolia.com

Header picture - News and press - News 16.10.17:
http://www.homa-pumps.com/single-view-news/homa-website-relaunch-available-for-mobile-devices/
© ra2 studio - Fotolia.com

Header picture - Newsletter-registration:
http://www.homa-pumps.com/newsletter/
© Pixxs - Fotolia.com

Header picture - Downloadarea:
http://www.homa-pumps.com/download/
© iStock.com/Ridofranz

Teaser picture - News 'free trade':
<link en/homa-news/homa-supports-vdma-free-trade-campaign/>https://www.homa-pumpen.de/en/homa-news/homa-supports-vdma-free-trade-campaign/</link>

© iStock.com/trueffelpix

Teaser picture - News and press - News 20.03.20:
https://www.homa-pumpen.de/en/news-and-press/
https://www.homa-pumpen.de/en/homa-news/current-information-about-the-coronavirus-covid-19/

© kieferpix - iStock.com

Slider - Frontpage:
http://www.homa-pumpen.de/
© kieferpix - iStock.com

Slider - Frontpage Woonarken:
http://www.homa-pumpen.de/nl
© KavalenkavaVolha - iStock.com

Slider - Frontpage Scheepvaart:
http://www.homa-pumpen.de/nl
© franswillemblok - iStock.com

....