Urządzenia sterujące i sterowniki pomp - HSK

Stacjonarne sterowniki pomp o budowie modułowej

50 Hz
60 Hz

Specyfikacje:

Broszura

Cechy szczególne

Urządzenia sterujące i sterowniki pomp - HSK

Zastasowanie

do sterowania poziomem w przepompowniach. Możliwość podłączenia różnych systemów pomiaru poziomu. Obszerne funkcje diagnostyczne i kontrolne, możliwość podłączenia 1 pompy lub 2 pomp.

Częstotliwość zasilania wynosi 50 Hz jednolicie w całej UE.
W innych częściach świata, takich jak w Ameryce Północnej, Brazylii, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej 60 Hz.

Pompy HOMA są dostępne dla obu zakresów częstotliwości. Wybór pompy dla zakresu częstotliwości stosowanego w instalacji musi być odpowiednio wykonane. Możemy pomóc w wyborze odpowiedniej pompy.


Wybierz: 50 Hz

Wybierz: 60 Hz

Opuszczają Państwo właśnie stronę internetową firmy HOMA i przechodzą do naszego programu umożliwiającego dobór pomp HOP.Sel.

Częstotliwość

50 Hz