Pompy do ścieków systemem tnącym

Pompy zatapialne z jednostką tnącą do ścieków i odchodów

50 Hz

TGR 15 - Pompy do ścieków systemem tnącym

Zanurzalne pompy ściekowe z urządzeniem tnącym do ścieków i odchodów.

Przyłącze ciśnieniowe
G2AG

Maks. wysokość tłoczenia
24,0 - 26,0 m

Maks. wydajność pompy
10,5 - 11,0 l/s

Moc silnika na wejściu P1
1,5 kW

Moc silnika na wejściu P2
1,2 kW

Częstotliwość zasilania wynosi 50 Hz jednolicie w całej UE.
W innych częściach świata, takich jak w Ameryce Północnej, Brazylii, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej 60 Hz.

Pompy HOMA są dostępne dla obu zakresów częstotliwości. Wybór pompy dla zakresu częstotliwości stosowanego w instalacji musi być odpowiednio wykonane. Możemy pomóc w wyborze odpowiedniej pompy.


Wybierz: 50 Hz

Wybierz: 60 Hz

Częstotliwość

50 Hz