Ustawienie na mokro


Ustawienie na mokro oznacza, że pompy mogą pracować pod wodą – co najmniej częściowo lub nawet całkowicie (pompy zatapialne).