Pompa zatapialna


Konstrukcja tej pompy umożliwia pracę urządzenia w stanie zanurzonym.