Pompa odwadniająca


Pompa odwadniająca jest stosowana głównie na obszarach zagrożonych powodzią, jak również w rowach i przejściach podziemnych. W większości przypadków jest ona włączana i wyłączana automatycznie przez przełącznik pływakowy.