Pole testowe pompy


Pola testowe pompy są wymagane do wyznaczenia krzywej (zgodnie z normą testową ISO9906) pomp. Umożliwiają one sprawdzenie wytycznych dot. punktu pracy oraz udokumentowanie ich spełnienia.