pl
  1. Sprachwechsler
  2. Netfrequency 50 Hz
  3. Netfrequency 50 Hz
  4. Netfrequency 50 Hz

Technika odprowadzania ścieków

HOMA dostarcza zanurzeniowe silnikowe pompy do ścieków i kompletne stacje pomp z techniką sterowania i nadzorowania

  • do transportu ścieków komunalnych i przemysłowych w przepompowniach głównych i pośrednich
  • do odwadniania ciśnieniowego z pompami z mechanizmem tnącym
  • do obróbki ścieków w oczyszczalniach Obok techniki pomp program techniki ściekowej HOMA obejmuje także:
  • urządzenia mieszające, przyspieszacze strumienia i urządzenia napowietrzające do procesów na różnych etapach uzdatniania ścieków
  • systemy czyszczenia basenów retencyjnych wody opadowej

Oprócz niezawodnych i wydajnych, sprawdzonych w tysiącach egzemplarzy, produktów, HOMA oferuje także w szczególności indywidualne rozwiązania w postaci dojrzałych koncepcji obejmujących wzornictwo, eksploatację i obsługę techniczną. Ta kompleksowa oferta produktów i usług zapewnia naszym klientom optymalne rozwiązania z zakresu opłacalności i eksploatacji w całym okresie żywotności instalacji HOMA.