pl
  1. Sprachwechsler
  2. Netfrequency 50 Hz
  3. Netfrequency 50 Hz
  4. Netfrequency 50 Hz

Odwadnianie budynków / kanalizacja sanitarna

Silnikowe pompy zanurzeniowa oraz przepompownie HOMA odprowadzają brudną wodę i ścieki z budynków mieszkalnych, przemysłowych i publicznych wszędzie tam, gdzie nie jest możliwy swobodny odpływ do kanalizacji, lub gdy te instalacje są położone poniżej poziomu zalewania. HOMA dostarcza pompy i przepompownie wraz z automatycznymi, elektrycznymi układami sterującymi i z elementami nadzoru. Ponadto oferujemy kompletne rozwiązania z gotowymi do podłączenia stacjami pomp po kompleksowe koncepcje odprowadzania i utylizacji z uwzględnieniem integracyjnych, zdalnych technik sterowania. HOMA nie tylko dostarcza produkty wysokiej jakości, ale także oferuje kompleksową opiekę projektową, która stosownie do potrzeb obejmuje doradztwo, interpretację, instalację a także indywidualne koncepcje serwisowe dla całego okresu eksploatacji.