pl
  1. Sprachwechsler
  2. Netfrequency 50 Hz
  3. Netfrequency 50 Hz
  4. Netfrequency 50 Hz

Prawa autorskie

Wykluczenie odpowiedzialności:

1. Treść oferty internetowej

Autor oraz osoby dostarczające informacje dokładają niezmiennie najwyższych starań, by udostępniane informacje były wysokiej jakości. Autor nie przejmuje jednak żadnego rodzaju odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość udostępnionych informacji. Zasadniczo wyklucza się roszczenia wobec autora z tytułu szkód materialnych lub intelektualnych, które powstały w wyniku zastosowania lub niezastosowania przedstawionych informacji albo w wyniku skorzystania z informacji błędnych czy niepełnych, chyba że autorowi udowodnić można działanie umyślne lub zawinione rażące niedbalstwo. Wszystkie oferty mają charakter niezobowiązujący i niewiążący. Autor zastrzega sobie prawo do modyfikacji, uzupełniania, usunięcia oraz tymczasowego lub ostatecznego wstrzymania całej oferty bądź jej wybranych fragmentów, bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi.

2. Odsyłacze i linki

Jeżeli na stronie wskazuje się bezpośrednio lub pośrednio na inne treści docelowe ("linki"), wykraczające poza zakres odpowiedzialności autora, wówczas autor ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku, gdy zna treści i gdy posiada techniczną możliwość uniemożliwienia korzystania z treści sprzecznych z prawem. Za treści wykraczająca poza ten zakres oraz w szczególności za szkody powstałe w wyniku zastosowania lub niezastosowania przedstawionych informacji odpowiada wyłącznie operator przytoczonych stron, a nie podmiot, który jedynie odsyła do nich za pomocą linków. Ograniczenie to dotyczy również wpisów osób trzecich w księgach gości, na formach dyskusyjnych i listach mailingowych stworzonych przez autora.

3. Prawo autorskie

Autor dąży do przestrzegania praw autorskich dotyczących wykorzystywanych grafik, dźwięków i tekstów we wszystkich publikacjach oraz do stosowania takich grafik, dźwięków i tekstów które zostały stworzone samodzielnie lub nie wymagają licencji. Jeżeli mimo to na stronach autora znajdzie się nieoznaczony a chroniony obcym prawem autorskim dźwięk, grafika lub tekst, przyjąć należy, że autor nie był w stanie uzyskać wiedzy o istnieniu takiego prawa autorskiego. W przypadku niezamierzonego naruszenia praw autorskich autor usunie dany obiekt ze swojej publikacji po otrzymaniu zgłoszenia lub oznaczy go odpowiednim prawem autorskim.

4. Ważność niniejszego wykluczenia odpowiedzialności

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako integralną część oferty internetowej, w której znajduje się odnośnik do niniejszej strony. Jeżeli część lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są, nie będą lub będą nie w pełni zgodne z aktualnymi przepisami prawa, pozostałe części dokumentu nie tracą swojej ważności ani pod względem treści ani zakresu obowiązywania.