pl
  1. Sprachwechsler
  2. Netfrequency 50 Hz
  3. Netfrequency 50 Hz
  4. Netfrequency 50 Hz

Sprawdzenie prawdziwości produktów HOMA

Dla ochrony przed fałszowaniem produktów i plagiatem oferujemy tutaj możliwość sprawdzenia prawdziwości posiadanych produktów HOMA.

Wprowadź tu numer seryjny pompy. Numer ten jest podany na tabliczce znamionowej lub ba naklejce na opakowaniu. Sprawdzenie przez Internet jest możliwe dla wszystkich zanurzeniowych pomp silnikowych do ścieków typoszeregów: TP, M(X), V(X), K(X).

Dla innych typoszeregów pomp prosimy o nawiązanie kontaktu z zespołem zbytu HOMA.